Burdur Meslek Yüksekokulu Bilgi Paketi Tanımları

Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 6 Aralık 1976 tarihinde kurulmuştur. 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi bünyesine alınmış; Isparta Mühendislik Fakültesine bağlı ön lisans düzeyinde öğrenim yapan bir meslek yüksekokulu haline getirilmiştir. 3 Temmuz 1992 tarihinde, 3837 sayılı Kanun ile Süleyman Demirel Üniversitesine bağlanmıştır. 17.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun’la kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlanarak Meslek Yüksekokulu adını almıştır. 03.05.2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında adı Burdur Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve bünyesindeki iktisadi ve teknik bölümler ve bu bölümlere bağlı programlar,Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulanSosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna aktarılmış ve İstiklal Yerleşkesi’netaşınmıştır.
Yüksekokulumuz teknolojiyi ve diğer gelişmeleri de yakından izleyerek yapısını hızla genişletmektedir. Eğitim ve öğretimin çağdaş uygulama olanakları ile desteklendiği okulumuzda, öğrencilerimiz derslerde edindikleri teorik bilgilerini mevcut atölye ve laboratuvarlarda uygulama yaparak pekiştirmektedir. 
Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı mezun oldukları alanlarda çalışmakta; diğerleri ise farklı alanlarda çalışmakta veya DGS ile dört yıllık bölümlere geçiş yaparak öğrenim hayatlarını sürdürmektedirler.

Misyonumuz
"Küresel, sosyal, bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilecek; üretim ve hizmet endüstrilerinin talep ettiği nitelikte kaliteli üretimi gerçekleştirebilecek, yüksek nitelikli ve başarılı insan kaynağı yetiştirmek."

Vizyonumuz
"Toplumsal refahın ve bilincin artmasına katkıda bulunacak; bilimsellik, yenilikçilik, evrensellik ve etik değerlere bağlılık çerçevesinde, kaliteyi arayacak ve destekleyecek nitelikte kaliteli ara kademe insan kaynağı yetiştirme konusunda alanında en iyi meslek yüksekokulu olmak."

Neden Burdur Meslek Yüksek Okulu?
Farklı bir meslek yüksekokulu olarak;

  • Tecrübeli, dinamik ve alanında uzman eğitim kadrosu
  • Güçlü, teorik altyapı ve pratik eğitim modeli
  • Bilgisayar ve teknoloji destekli çağdaş eğitim anlayışı
  • İş dünyasının talep ettiği uzmanlık alanlarına odaklanma imkânı
  • İş dünyası ile işbirliği
  • Gelişen ve değişen küresel koşullara paralel gelişim
  • Öğrencilerimize sunulan ilgili ve başarılı danışmanlık
  • Akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü kampüs ortamıhttps://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/facAbout.aspx?lang=tr&curOp=facAbout&curUnit=31