Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgi Paketi Tanımları

Öğrencilerimize ön lisans derecesinde diploma kazandırdığımız Yüksekokulumuzda sosyal bilimler alanında Hukuk, Gazetecilik ve Habercilik, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Muhasebe ve Vergi, Ulaştırma Hizmetleri, Yönetim ve Organizasyon, Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümlerinde birinci ve ikinci öğretim planlamasıyla yükseköğretim gerçekleştirilmektedir. 
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/facAbout.aspx?lang=tr&curOp=facAbout&curUnit=35