Çavdır Meslek Yüksekokulu Bilgi Paketi Tanımları

Önlisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan gelişmesi ve büyümesi devam eden Yüksekokulumuz, 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılına gelindiğinde toplam 6 programa ulaşmıştır. Yüksekokulumuzda açık durumda bulunan 6 programın 3’ünde eğitim ve öğretim devam etmektedir. Yüksekokulumuz, tüm programlarda ortak olarak  kullanılan 12 adet derslik,  2 adet laboratuvar, 1 adet kütüphane, 1 adet konferans salonu, 1 adet amfi ile  modern eğitim veren bir kuruluş olarak ilçemizdeki yerini almıştır.
Öğrencilerimize; öğrenimleri sırasında çalışma hayatları boyunca gerekli tüm teorik bilgilerin yanı sıra, sahip olduğumuz laboratuvarlar sayesinde, pratik beceriler de etkin bir biçimde verilmektedir.
Yüksekokulumuzdaki sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle öğrencilerimize çağın şartlarına göre bilgi ve beceri kazandırmanın yanında kendilerini sürekli geliştiren bireyler olarak yetişmeleri için fırsatlar vermek ana hedeflerimiz arasındadır.

Misyon
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, üstün nitelikli ara elemanları yetiştirmek ve çağdaş bir eğitim ortamı sunmaktır.

Vizyon
Öncelikle bilimsel düşünce ışığında, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim dâhilinde ilçemiz ve bölgemizin sorunlarına çözüm üreten bir kurum olarak teşkilatlanmak. Üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak; çağdaş mesleki-teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, ülke çapında tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/facAbout.aspx?lang=tr&curOp=facAbout&curUnit=36