Yeşilova İsmail Akın Turizm Meslek Yüksekokulu Bilgi Paketi Tanımları

Yüksekokulumuz, 15.01.2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Yeşilova ilçesi Burdur il merkezine 60 km, Denizli il merkezine 90 km ve Antalya il merkezine 145 km mesafe uzaklıktadır. 1351 km² yüzölçümüne sahip olup, 1150 m yükseltide bulunmaktadır.

Dünya’nın en derin ve temiz göllerinden biri olan Salda Gölü ile ünlü ilçemiz, turistik bir belde görünümünde olup, çadır turizmine de müsait bir ortam sağlamaktadır. Gölü çevreleyen doğal kumsalları ile Salda Gölü, 1989 yılında Doğal Sit Alanı olarak kabul edilmiştir.

Yaz mevsiminde yaşanan turistik hareketlilik, geçtiğimiz yıllarda hizmete giren 860 metre uzunluğunda telesiyej hattı ve uzunlukları 1000 ile 1500 metre arasında değişen, her seviyeden kayakçıya hitap eden 5 adet pist bulunan Salda Kayak Merkezi ile kış mevsiminde de sağlanmaya başlanmıştır.

Yeşilova ilçesi 110.860 dekar sulu ve 208.005 dekar kuru olmak üzere toplam 318.865 dekar tarım arazisine sahip olup, bunun 302.855 dekarında tarla ziraatı, 7.760 dekarında sebzecilik, 5.710 dekarında meyvecilik yapılmakta ve 2.540 dekarı da nadas olarak kullanılmaktadır.

Günümüz dünyasında küreselleşmenin sonucu olarak ülkelerin ve sanayi kuruluşlarının bilgiye ve teknolojiye ulaşmaları kolaylaşmıştır. Bu kapsamda rekabet ortamında farklılığı yaratan yegâne unsur “insan” faktörüdür. Alanında iyi yetişmiş, hızlı ve doğru karar alabilen, sorunlara karşı alternatif çözüm önerileri üretebilen, proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri verebilme potansiyeline sahip bireyler ülkelere ve sektörlere güç katmaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda, gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse tarihi açıdan bu derecede köklü bir geçmişe ve potansiyele sahip ilçemizin önümüzdeki dönemlerde daha da büyük bir ivme ile gelişmesi ve kalkınması için ihtiyaç duyulan yetişmiş ve eğitimli insan kaynağı, kurulan meslek yüksekokulumuz ile sağlanabilecektir.

Özellikle ulaşım açısından kavşak sayılabilecek konumda olması, hem ilçenin kendisi hem de komşu ilçelerdeki nüfus ve eğitim imkânları gözetildiğinde eğitim hizmetleri büyük önem arz etmektedir.

Yüksekokulumuzda;
Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turist Rehberliği programları yer almaktadır.

Yüksekokulumuz teknolojiyi ve diğer gelişmeleri de yakından izleyerek yapısını hızla genişletmektedir. Eğitim ve öğretimin çağdaş uygulama olanakları ile desteklendiği okulumuzda, öğrencilerimiz derslerde alanları ile ilgili bilgi edinmektedirler.

Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı mezun oldukları ilgili alanlarda çalışmakta veya DGS ile dört yıllık bölümlere geçiş yaparak öğrenim hayatlarını sürdürmektedirler.
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/facAbout.aspx?lang=tr&curOp=facAbout&curUnit=54