Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
18AEZ1111 Bilişim ve Matematik 3+0+0 Zorunlu 5
18AEZ1112 Eğitimde Bilgi Teknolojileri 2+2+0 Zorunlu 5
18AEZ1113 Öğretim Teknolojilerinin Temelleri 2+0+0 Zorunlu 3
18GKZ0101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 3
18GKZ0102 Yabancı Dil I (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 3
18GKZ0103 Türk Dili I 3+0+0 Zorunlu 5
18MBZ0101 Eğitime Giriş 2+0+0 Zorunlu 3
18MBZ0104 Eğitim Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
18AEZ1121 Algoritma Tasarımı ve Geliştirme 2+2+0 Zorunlu 5
18AEZ1122 Elektronik Devre Elemanları 3+0+0 Zorunlu 5
18AEZ1123 Programlama Öğretimi ve Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
18GKZ0105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 3
18GKZ0106 Yabancı Dil II (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 3
18GKZ0107 Türk Dili II 3+0+0 Zorunlu 5
18MBZ0102 Eğitim Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
18MBZ0103 Eğitim Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
18AEZ1131 Bilişim Sistemleri Donanımı 3+0+0 Zorunlu 4
18AEZ1132 Temel Programlama 2+2+0 Zorunlu 4
18AEZ1133 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 2+2+0 Zorunlu 4
18AEZ1134 Öğretim Tasarımı 3+0+0 Zorunlu 4
18MBZ0106 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AEG1 Alan Eğitimi Seçmeli I 2+0+0 Seçmeli 4 1
[G] GKG1 Genel Kültür Seçmeli I 2+0+0 Seçmeli 3 1
[G] MBG1 Meslek Bilgisi Seçmeli I 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
18AEZ1141 Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 3
18AEZ1142 Bilişim Etiği ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 3
18AEZ1143 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 3
18AEZ1144 İleri Programlama 2+2+0 Zorunlu 4
18MBZ0107 Türk Eğitim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
18MBZ0108 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AEG2 Alan Eğitimi Seçmeli II 2+0+0 Seçmeli 4 1
[G] GKG2 Genel Kültür Seçmeli II 2+0+0 Seçmeli 3 1
[G] MBG2 Meslek Bilgisi Seçmeli II 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
18AEZ1151 Eğitimde Modelleme ve Tasarım 2+2+0 Zorunlu 5
18AEZ1152 Web Tabanlı Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
18AEZ1153 Bilişim Öğretim Programları 2+0+0 Zorunlu 3
18MBZ0111 Eğitimde Etik ve Ahlak 2+0+0 Zorunlu 3
18MBZ0112 Sınıf Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AEG3 Alan Eğitimi Seçmeli III 2+0+0 Seçmeli 4 1
[G] GKG3 Genel Kültür Seçmeli III 2+0+0 Seçmeli 3 1
[G] MBG3 Meslek Bilgisi Seçmeli III 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
18AEZ1161 Bilgisayar Ağları 3+0+0 Zorunlu 3
18AEZ1162 Açık ve Uzaktan Öğrenme 3+0+0 Zorunlu 3
18AEZ1163 İşletim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 4
18GKZ0108 Topluma Hizmet Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
18MBZ0109 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2+0+0 Zorunlu 3
18MBZ0110 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AEG4 Alan Eğitimi Seçmeli IV 2+0+0 Seçmeli 4 1
[G] GKG4 Genel Kültür Seçmeli IV 2+0+0 Seçmeli 3 1
[G] MBG4 Meslek Bilgisi Seçmeli IV 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MB1 Öğretmenlik Uygulaması I 2+6+0 Zorunlu 10
18AEZ1171 Fiziksel Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
18AEZ1172 Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları 2+0+0 Zorunlu 4
18MBZ0113 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AEG5 Alan Eğitimi Seçmeli V 2+0+0 Seçmeli 4 1
[G] MBG5 Meslek Bilgisi Seçmeli V 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MB2 Öğretmenlik Uygulaması II 2+6+0 Zorunlu 10
18AEZ1181 Proje Geliştirme ve Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
18AEZ1182 Mobil Programlama 2+2+0 Zorunlu 5
18MBZ0114 Okullarda Rehberlik 2+0+0 Zorunlu 3
[G] AEG6 Alan Eğitimi Seçmeli VI 2+0+0 Seçmeli 4 1
[G] MBG6 Meslek Bilgisi Seçmeli VI 2+0+0 Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1213