Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14105 İletişim Becerileri 2+0+0 Zorunlu 3
14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
14170 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
14180 Yabancı Dil I (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
16701 Sağlık Kurumları Yönetimi I 3+0+0 Zorunlu 5
16703 Anatomi 3+0+0 Zorunlu 4
20705 Bilişim Teknolojileri 1+1+0 Zorunlu 2
20707 On Parmak Yazım Teknikleri I 2+0+0 Zorunlu 3
21101 Tıbbi Dokümantasyon I 2+0+0 Zorunlu 3
[G] 211GS Seçmeli Dersler-I (2 Ders Seçiniz) 2+0+0 Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14102 Tıbbi Dokümantasyon II 2+0+0 Zorunlu 3
14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
14270 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
14282 Yabancı Dil II (ingilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
16702 Sağlık Kurumları Yönetimi II 3+0+0 Zorunlu 5
16704 Temel İlkyardım Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 4
16706 Tıbbi Terminoloji 3+0+0 Zorunlu 3
20708 On Parmak Yazım Teknikleri II 1+1+0 Zorunlu 2
21312 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 3
[G] 201BS Seçmeli Dersler-II (2 Ders Seçiniz) 2+0+0 Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14207 Halkla İlişkiler 3+0+0 Zorunlu 4
14211 Biyoistatistik 3+0+0 Zorunlu 4
16821 Hastalıklar Bilgisi I 3+0+0 Zorunlu 5
16823 Halk Sağlığı 3+0+0 Zorunlu 5
21213 Girişimcilik 2+1+0 Zorunlu 3
21215 Meslek Etiği 2+0+0 Zorunlu 2
21217 Yazışma ve Sunum Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 3
14607 Yönlendirilmiş Çalışma I 2+0+0 Seçmeli 2
14609 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 2+0+0 Seçmeli 2
16671 Genel İşletme 2+0+0 Seçmeli 2
20675 Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) 2+0+0 Seçmeli 2
20677 Sağlık Ekonomisi 2+0+0 Seçmeli 2
21229 Sağlık Politikaları 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 38
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
16822 Hastalıklar Bilgisi II 3+0+0 Zorunlu 4
16824 Sağlık Bilgi Sistemi 3+0+0 Zorunlu 5
16826 Tıbbi Sekreterlik Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 4
20672 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
21500 Staj 0+2+0 Zorunlu 5
21674 Temel İlaç Bilgisi ve Akılcı İlaç Kullanımı 2+0+0 Zorunlu 3
21676 İleri Tablo Uygulamaları 2+0+0 Zorunlu 3
14608 Yönlendirilmiş Çalışma II 2+0+0 Seçmeli 2
16674 Fizyoloji 2+0+0 Seçmeli 2
20676 Mesleki Yabancı Dil II (İngilizce) 2+0+0 Seçmeli 2
20678 Karşılaştırılmalı Sağlık Sistemleri 2+0+0 Seçmeli 2
21680 Gönüllülük Çalışmaları 2+1+0 Seçmeli 4
21684 Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 40
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=3301