Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04BES1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04BES1500 Seminer 0+2+0 Zorunlu 5
04BES1502 Bilimsel Araştırmalarda İstatiksel Yöntemlerin Kullanımı 3+0+0 Zorunlu 6
04BES1503 Antrenman Bilgisi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1504 Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim Organizasyonu 3+0+0 Seçmeli 5
04BES1505 Beden Eğitimi ve Sporun Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1506 Psikomotor Gelişim 3+0+0 Seçmeli 5
04BES1507 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 3+0+0 Seçmeli 5
04BES1508 İletişim Kuramları 3+0+0 Seçmeli 5
04BES1509 Çocuk ve Spor 3+0+0 Seçmeli 5
04BES1512 Spor Sakatlıkları ve İlk Yardım 3+0+0 Seçmeli 5
04BES1513 Sporcu Beslenmesi 3+0+0 Seçmeli 5
04BES1514 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1515 Demokrasi Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 5
04BES1516 Spor Felsefesinde Problemler 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1524 Sporda Biyomekanik 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1525 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1528 Performans Testleri 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1529 Sağlıklı Yaşam İçin egzersiz reçeteleri 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1530 Yaşam boyu spor 3+0+0 Seçmeli 5
04BES1531 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1532 Spor Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1533 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Özel Çalışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1534 Sosyo Kültürel Farklılıklar ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1535 Değerler ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1536 Müsabaka Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1537 Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1538 Sporda Ekip Çalışması ve Liderlik 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1539 Antrenman Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1540 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Öğretim Yöntem ve Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
04BES1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 172
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04BES1800 Tez Çalışması 0+0+0 Seçmeli 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40101