Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Resim-İş Eğitimi - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04RSE1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04RSE1500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 5
04RSE1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04RSE1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
04RSE1502 Araştırma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 5
04RSE1503 Sanat Akımları ve Kuramları 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1504 Sanat Eğitiminde Çağdaş Öğretim Yaklaşımları-I 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1505 Sanat Eğitiminde Çağdaş Öğretim Yaklaşımları-II 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1506 Resim-I 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1507 Grafik-I 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1508 Heykel-I 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1509 Çağdaş Türk Resmi 3+0+0 Seçmeli 5
04RSE1510 Sanat Eseri İnceleme ve Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1511 Sanat Felsefesi-I 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1512 Görsel Kültür 3+0+0 Seçmeli 5
04RSE1513 Sanat Eğitimine Yönelik Materyal Geliştirme-I 3+0+0 Seçmeli 5
04RSE1514 Sanat Öğretiminde Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1515 Resim-II 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1516 Grafik-II 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1517 Heykel-II 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1518 Çağdaş Sanat Arayışları ve Proje Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 6
04RSE1519 Sanat ve Çevre 3+0+0 Seçmeli 5
04RSE1520 Türk Sanatı Tarihi 3+0+0 Seçmeli 5
04RSE1521 Sanat Felsefesi-II 3+0+0 Seçmeli 5
04RSE1522 Sanat Eğitimine Yönelik Materyal Geliştirme-II 3+0+0 Seçmeli 5
04RSE1523 Türk Süsleme Sanatları 3+0+0 Seçmeli 5
04RSE1524 Osmanlı Dönemi Resim Sanatı 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 163
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40316