Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04MZE1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04MZE1500 Seminer 0+2+0 Zorunlu 5
04MZE1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04MZE1502 Araştırma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1503 Bireysel Çalgı -I(Flüt, Keman, Şan, Piyano, Viyolonsel, Gitar, Bağlama,Viyola) 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1504 Bireysel Çalgı Eğitimi-II (Flüt, Keman, Şan, Piyano, Viyolonsel, Gitar, Bağlama, Viyola) 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1505 Müzik Eğitiminde Araştırma 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1506 Armoni-Kontrpuan 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1507 Müzik Eğitiminde Program Hazırlama 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1508 Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1509 Koro Eğitimi ve Yönetimi Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1510 Müzik Formları 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1511 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1512 Müzik Sosyolojisi: Temel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1513 Flüt Öğretim Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1514 Eşlik/Korepetisyon 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1515 Yaylı Çalgı Eğitiminde Ekoller 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1517 Türk Halk Müziğinde Yöresel Özellikler 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1518 Müzik Eğitiminde Veri Analizleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1519 Müziksel İşitme-Okuma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1520 Müzik Toplulukları ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1522 Müzik Eğitiminde Çağdaş Pedagojik Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1524 Üflemeli Çalgılar Eğitiminde Etüt Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1525 Eğitim Müziğinde Çok Seslilik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1526 Türk Müziğinde Çokseslilik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1527 Popüler Müzik Kuram ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1528 Yaylı Çalgı Eğitiminde Öğretim Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1529 Müzik ve Göstergelerarasılık 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1530 Okul Öncesi Dönem Müzik Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE1531 Eşlik ve Korepetisyon II 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 175
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04MZE1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40321