Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya (DR) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01KIM2400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
01KIM2500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
01KIM2600 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
01KIM2202 İleri Anorganik Kimya 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2203 İleri Biyokimya 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2204 İleri Fizikokimya I 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2205 İletken Polimerler 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2206 İleri Organik Kimya 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2207 Organik Reaksiyon Mekanizmaları I 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2209 İleri Spektroskopi 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2212 Organik Kimyada Serbest Radikaller 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2213 Fiziksel Organik Kimya 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2217 Stereokimya 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2221 Ensrümantal Analizde Optik Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2222 Çözücü Ekstraksiyonu ve İyon Değişimi 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2223 İleri Elektrokimya 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2224 Atomik Spektroskopi 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2229 İnorganik Reaksiyon Mekanizmaları 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2230 İleri Koordinasyon Kimyası 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2231 Elektroanalitik Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2232 İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2236 Organik Sentezlerde Katalizörler 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2237 Organik bileşiklerde yapı analizi 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2238 Yüzey Aktif Maddeler 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2240 X-Işınları Difraksiyon Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2242 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikler 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2244 Geçiş Elementleri Kimyası 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2245 Termogravimetri ve Diferansiyel Termik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2254 Polimer Karakterizasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2255 İletken Polimerler 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2256 İleri Polimer Kimyası 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2261 Nanoteknoloji 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2262 Polimer Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2263 Elektropolimerizasyon 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2264 Polimer Kompozitler 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2265 Biyosensörler 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2266 Analitik Kimyanın Teorik Temelleri I 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2267 Analitik Kimyanın Teorik Temelleri II 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2268 Adsorpsiyon ve Kataliz 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2274 Katıların Luminesansı 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2276 Adli Kimya 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2277 İnce Film Karakterizasyon Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2278 İnce Film Teknolojileri 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2279 Organik Kimyada İsimli Reaksiyonlar II 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2280 Asimetrik Sentez 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2281 Asimetrik Katalizde Fosfor Ligandları 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2282 2D-NMR Spektroskopisi 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2283 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2284 Makrosiklik Ligandlar Kimyası 3+0+0 Seçmeli 6
01KIM2287 Doktora Yeterlik Çalışması 0+0+0 Seçmeli 24
Toplam AKTS 314
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01KIM2275 Kataliz 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 6
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
01KIM2700 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 24
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40446