İlahiyat Fakültesi / İlahiyat - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
17101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 2+0+0 Zorunlu 2
17103 Tefsir Tarihi ve Usulü 2+0+0 Zorunlu 2
17105 İslam İnanç Esasları 2+0+0 Zorunlu 2
17107 Siyer 2+0+0 Zorunlu 2
17109 Arapça I 8+0+0 Zorunlu 10
17111 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim 2+0+0 Zorunlu 2
17160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
17170 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
17180 Yabancı Dil I (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
23113 Eğitime Giriş (Pedagojik Formasyon) 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 28
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
17102 Kur'an Okuma ve Tecvid II 2+0+0 Zorunlu 2
17104 Tefsir I 2+0+0 Zorunlu 2
17106 Hadis Tarihi ve Usülü 2+0+0 Zorunlu 4
17108 İslam İbadet Esasları 2+0+0 Zorunlu 2
17110 İslam Tarihi 2+0+0 Zorunlu 4
17114 Arapça II 6+0+0 Zorunlu 8
17260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
17270 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
17280 Yabancı Dil II (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
23120 Öğretim İlke ve Yöntemleri (Pedagojik Formasyon) 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 32
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
17201 Kur'an Okuma ve Tecvid III 2+0+0 Zorunlu 4
17203 İslam Hukuku Usulü 2+0+0 Zorunlu 4
17205 İslam Ahlak Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 2
17207 Arapça III 2+0+0 Zorunlu 6
17209 Tefsir II 2+0+0 Zorunlu 2
17211 Din Sosyolojisi 2+0+0 Zorunlu 4
17213 Din Psikolojisi 2+0+0 Zorunlu 2
17215 Osmanlı Türkçesi 2+0+0 Zorunlu 2
17217 Hadis I 2+0+0 Zorunlu 2
23219 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Pedagojik Formasyon ) 3+0+0 Zorunlu 4
[G] OSDG ORTAK SEÇMELİ DERSLER (OSD) 2+0+0 Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 35
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
17202 Kur'an Okuma ve Tecvid IV 2+0+0 Zorunlu 4
17204 Arapça IV 2+0+0 Zorunlu 4
17206 Tefsir III 2+0+0 Zorunlu 4
17208 İslam Hukuku I 2+0+0 Zorunlu 4
17210 Felsefe Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
17212 Hadis II 2+0+0 Zorunlu 4
17214 Türk İslam Edebiyatı 2+0+0 Zorunlu 2
17216 Din Eğitimi 2+0+0 Zorunlu 4
23218 Eğitim Psikolojisi (Pedagojik Formasyon) 3+0+0 Seçmeli 4
[G] OSDB ORTAK SEÇMELİ DERSLER (OSD) 2+0+0 Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 35
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
17301 Kur'an Okuma ve Tecvid V 2+0+0 Zorunlu 4
17303 Hadis III 2+0+0 Zorunlu 4
17305 İslam Hukuku II 2+0+0 Zorunlu 2
17307 Kelam I 2+0+0 Zorunlu 2
17309 Dinler Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
17311 Tefsir IV 2+0+0 Zorunlu 2
17313 Arapça V 2+0+0 Zorunlu 4
17315 Araştırma Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 2
23317 Sınıf Yönetimi (Pedagojik Formasyon) 2+0+0 Seçmeli 3
[G] 3GÜZSEÇ 3. SINIF SEÇMELİ DERS GRUBU 2+2+0 Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 31
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
17302 Kur'an Okuma ve Tecvid VI 2+0+0 Zorunlu 4
17304 Kelam II 2+0+0 Zorunlu 2
17306 İslam Hukuku III 2+0+0 Zorunlu 4
17308 Hadis IV 2+0+0 Zorunlu 4
17310 Tefsir V 2+0+0 Zorunlu 4
17312 Arapça VI 2+0+0 Zorunlu 3
23314 Özel Öğretim Yöntemleri (Pedagojik Formasyon) 3+0+0 Seçmeli 4
[G] 3SBS1 Seçmeli I 2+0+0 Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 31
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
18401 Kur'an Okuma ve Tecvid VII 2+0+0 Zorunlu 3
18403 Tasavvuf Tarihi 2+0+0 Zorunlu 3
18405 İslam Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
18407 Lisans Bitirme Tezi I 2+0+0 Zorunlu 3
18409 Mantık 2+0+0 Zorunlu 2
18411 Arap Dili ve Belagatı 1+0+0 Zorunlu 2
18413 Hitabet Mesleki Uygulama ( Cami Kur'an Kursu Ceza evi Hastane ) 2+2+0 Zorunlu 3
23415 Öğretim Teknolojisi (Pedagojik Formasyon) 2+0+0 Zorunlu 3
[G] 4GÜZSEÇ 4GÜZSEÇ 2+0+0 Seçmeli 6 3
Toplam AKTS 28
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
18402 Din Felsefesi 2+0+0 Zorunlu 3
18404 İslam Mezhepleri Tarihi 2+0+0 Zorunlu 2
23424 Öğretmenlik Uygulaması II (Pedagojik Formasyon) 1+8+0 Seçmeli 10
23426 Rehberlik ve Özel Eğitim 3+0+0 Seçmeli 4
[G] 4 BAH.SEÇ. 4. Grade. Choose Spring 2+0+0 Seçmeli 12 3
Toplam AKTS 31
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40486