Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04TUR1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04TUR1500 Seminer 0+2+0 Zorunlu 5
04TUR1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04TUR1502 Araştırma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1503 Yazılı ve Sözlü Metinlerin Anlamlandırılması 3+0+0 Seçmeli 6
04TUR1504 Yaratıcı Yazma Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
04TUR1505 Türkiye’de Dil Tartışmaları 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1506 Metin İnceleme Yöntemleri I 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1507 Türk Kültürü ve Edebiyatı I 2+0+0 Seçmeli 5
04TUR1508 Türk Dilinin ve Edebiyatının Sorunları ve Çözümleri 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1509 Dil Edinimi 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1510 Türkçe Öğretiminde Yaratıcılık Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1511 Dilbilgisi Öğretimi ve Sorunları 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1512 Türk Edebiyatının Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1513 Türkçenin Sözvarlığı ve Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1514 Yazılı ve Sözlü Metin Üretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04TUR1515 Türkçe Öğretiminde Çocuk Edebiyatı 3+0+0 Seçmeli 4
04TUR1516 Hızlı Okuma Teknikleri 2+1+0 Seçmeli 4
04TUR1517 Türk Kültürü ve Edebiyatı II 2+0+0 Seçmeli 4
04TUR1518 Metin İnceleme Yöntemleri II 3+0+0 Seçmeli 4
04TUR1519 Söylem Çözümlemesi ve Türkçe Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 4
04TUR1520 Yabancılara Türkçe Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 4
04TUR1521 Türkçe Öğretimi Tarihi 3+0+0 Seçmeli 4
04TUR1522 Türk Edebiyatında Türler 3+0+0 Seçmeli 4
04TUR1523 Türkçe Öğretiminde Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 4
04TUR1524 Türkiye’de Çağdaş Eğitimin Doğuşu 2+0+0 Seçmeli 4
04TUR1525 Program Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 4
04TUR1526 Ölçme ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 4
04TUR1527 Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Çocuğa Göreliği 3+0+0 Seçmeli 6
04TUR1528 Türkçe Ders Kitaplarında ve Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Demokratik Kültür Bilinci Kavramı 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 140
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04TUR1800 Tez çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40492