Çavdır Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler (İÖ) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14105 Sosyal Hizmete Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
14170 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
14180 Yabancı Dil (İngilizce) I 2+0+0 Zorunlu 3
16101 Hukukun Temel Kavramları 2+0+0 Zorunlu 3
20103 Sosyal Psikolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
20109 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet I 3+0+0 Zorunlu 3
21107 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 3
21117 Üniversite Yaşam Kültürü 1+0+0 Zorunlu 1
[G] SH21100 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
14270 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
14280 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 3
16104 Kentleşme Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 4
20102 Sosyal Hizmet Uygulama Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 3
20108 Sosyal Politika I 3+0+0 Zorunlu 4
20110 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet II 3+0+0 Zorunlu 3
21114 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 3
[G] SH21150 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14213 Türkiye'de Sosyal Hizmet Araştırmaları 2+0+0 Zorunlu 3
15205 Engellilerle Sosyal Hizmet 3+1+0 Zorunlu 3
16211 İletişim Becerileri 3+0+0 Zorunlu 4
20203 Rapor Yazma ve Sunum Hazırlama 3+0+0 Zorunlu 3
20207 Sosyal Politika II 3+0+0 Zorunlu 3
20209 Suç Sosyolojisi ve Adli Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 4
22201 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları 3+0+0 Zorunlu 4
[G] SH21200 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
15204 Yaşlılarla Sosyal Hizmet 3+1+0 Zorunlu 4
16210 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet 2+0+0 Zorunlu 3
20202 Sosyal Hizmet Mevzuatı 3+0+0 Zorunlu 3
20208 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 3
21206 Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 3
21214 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 3
21500 Staj 0+2+0 Zorunlu 5
[G] SH21250 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40521