Çavdır Meslek Yüksekokulu / İş Sağlığı ve Güvenliği - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14105 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 4
14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
14170 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
14180 Yabancı Dil (İngilizce ) I 2+0+0 Zorunlu 3
21103 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 3
21117 Üniversite Yaşam Kültürü 1+0+0 Zorunlu 1
23101 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+0 Zorunlu 5
23109 Kişisel Koruyucu Donanımı 3+2+0 Zorunlu 6
23113 Güvenlik Kültürü 2+0+0 Zorunlu 3
23119 Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 3+0+0 Zorunlu 3
21111 Genel ve Teknik İletişim 3+0+0 Seçmeli 3
[G] İSG21100 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 38
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
14270 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
14280 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 3
19106 Risk Etmenleri 3+0+0 Zorunlu 5
21102 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 3+0+0 Zorunlu 3
21104 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 5
21110 İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
23114 İşyerinde Sağlığı Geliştirme 2+0+0 Zorunlu 2
21116 Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 3+0+0 Seçmeli 3
[G] İSG21150 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 33
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
21203 İlk Yardım 1+1+0 Zorunlu 3
21205 Risk Analizi ve Değerlendirme 3+1+0 Zorunlu 6
21213 Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
23201 İş Güvenliği Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 4
23207 İş Hijyeni 2+0+0 Zorunlu 3
23211 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 2
23223 Koruma Politikaları 2+0+0 Zorunlu 1
[G] İSG21200 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14210 İş Güvenliği Eğitim Metodları 2+0+0 Zorunlu 3
19204 Sektör Analizi 3+1+0 Zorunlu 4
21202 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 2
21208 İş Güvenliği Mevzuatı II 2+0+0 Zorunlu 3
21212 Mesleki Proje 3+1+0 Zorunlu 4
21500 Staj 0+2+0 Zorunlu 5
23206 Maden Metal İnşaat İşyerlerinde İş Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 6
21214 İş Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 3
[G] İSG21250 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 36
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40557