Çavdır Meslek Yüksekokulu / İş Sağlığı ve Güvenliği - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14105 Bilişim Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 4
14160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
14170 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
14180 Yabancı Dil (İngilizce ) I 2+0+0 Zorunlu 3
21101 İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+0 Zorunlu 4
21103 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 3
21109 Kişisel Koruyucu Donanımı 2+2+0 Zorunlu 4
21113 Mesleki Matematiğe Giriş 2+1+0 Zorunlu 4
21117 Üniversite Yaşam Kültürü 1+0+0 Zorunlu 1
[G] İSG21100 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14114 Ergonomi 2+0+0 Zorunlu 2
14260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
14270 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
14280 Yabancı Dil (İngilizce) II 2+0+0 Zorunlu 3
19106 Risk Etmenleri 3+0+0 Zorunlu 5
21102 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 2+0+0 Zorunlu 3
21104 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 5
21110 İş Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
[G] İSG21150 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
21201 İş Güvenliği Mevzuatı I 2+0+0 Zorunlu 3
21203 İlk Yardım 1+1+0 Zorunlu 3
21205 Risk Analizi ve Değerlendirme 3+1+0 Zorunlu 6
21207 İş Hijyeni 2+0+0 Zorunlu 4
21211 Dosyalama ve Arşivleme 2+0+0 Zorunlu 3
21213 Sosyal Güvenlik Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
[G] İSG21200 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14210 İş Güvenliği Eğitim Metodları 2+0+0 Zorunlu 3
19204 Sektör Analizi 3+1+0 Zorunlu 4
19206 Tıbbi Terminoloji 3+0+0 Zorunlu 3
21202 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 2
21208 İş Güvenliği Mevzuatı II 2+0+0 Zorunlu 3
21212 Mesleki Proje 3+1+0 Zorunlu 4
21500 Staj 0+2+0 Zorunlu 5
[G] İSG21250 SEÇMELİ 3+0+0 Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40557