Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14170 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
14180 Yabancı Dil I (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
23101 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi ve Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 4
23103 Sağlığın Değerlendirilmesi I 2+0+0 Zorunlu 4
23105 Fizyoloji I 2+0+0 Zorunlu 4
23107 Mikrobiyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
23109 Anatomi I 2+1+0 Zorunlu 4
23111 Temel Bilgi Teknolojileri 1+1+0 Zorunlu 3
23160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
[G] 1SGS 1. SINIF GÜZ SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14270 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
14280 Yabancı Dil II (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
23102 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi ve Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 4
23104 Sağlığın Değerlendirmesi II 2+0+0 Zorunlu 4
23106 Fizyoloji II 2+0+0 Zorunlu 4
23108 Biyokimya 2+0+0 Zorunlu 2
23110 Hemşirelikte Etik 2+0+0 Zorunlu 2
23112 Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 2
23114 Anatomi II 2+1+0 Zorunlu 4
23260 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
[G] 1SBS 1. SINIF BAHAR SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
14132 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
23201 Epidemiyoloji 2+0+0 Zorunlu 2
23203 Fizyopatoloji 2+0+0 Zorunlu 2
23205 Hemşirelikte Kişilerarası İlişiler 2+0+0 Zorunlu 4
23207 Hemşirelik Esasları 6+8+0 Zorunlu 13
23209 Beslenme ve Diyet 2+0+0 Zorunlu 2
23211 İlk Yardım ve Acil Bakım 2+2+0 Zorunlu 4
[G] OSDG ORTAK SEÇMELİ DERSLER (OSD) 2+0+0 Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 33
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
23202 İç Hastalıkları Hemşireliği 6+8+0 Zorunlu 13
23204 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 6+8+0 Zorunlu 13
23206 Hemşirelikte Öğretim 2+4+0 Zorunlu 4
[G] OSDB ORTAK SEÇMELİ DERSLER (OSD) 2+0+0 Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 33
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
23301 Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 6+8+0 Zorunlu 13
23303 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 6+8+0 Zorunlu 13
23305 Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Zorunlu 2
[G] 3SGS 3. SINIF GÜZ SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
23302 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 6+8+0 Zorunlu 13
23304 Halk Sağlığı Hemşireliği 6+8+0 Zorunlu 13
23306 Biyoistatistik 2+0+0 Zorunlu 2
[G] 3SBS 3. SINIF BAHAR SEÇMELİ DERSLER 2+0+0 Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
23401 Hemşirelikte Klinik Uygulamalar I 2+24+0 Zorunlu 26
23403 Hemşirelikte Yönetim 4+4+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
23402 Hemşirelikte Klinik Uygulamalar II 2+24+0 Zorunlu 26
23404 Mesleki Yabancı Dil 4+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40561