Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04FBE1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04FBE1500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 5
04FBE1503 Fen Bilimlerinde Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 7
04FBE1569 Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri ve Etik 3+0+0 Zorunlu 7
04FBE1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04FBE1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
04FBE1508 Fen Bilgisi Eğitiminde Doğa Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1509 Fen Eğitiminde Özel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1510 İlköğretimde Deneysel Fen Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1512 Fen Bilgisi Eğitiminde Kavram Geliştirme ve Kavram Öğretimi 2+2+0 Seçmeli 5
04FBE1513 Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1516 Fen Eğitiminde Araştırma Metodları-I 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1517 Fen Eğitiminde Araştırma Metodları-II 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1518 Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuvar Teknikleri ve Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1519 Fen Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1522 Çevre Kirliliği ve Kontrolü 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1523 Fen Sınıflarında Geleneksel,Alternatif ve Otantik Değerlendirme Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1524 Fen Eğitimi Standartları:Uluslar arası Bakış 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1526 Fen Eğitiminde Pedagojik Alan Bilgisi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1528 Fen Eğitiminde Anket ve Ölçek Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1531 Kimyada Kavram Yanılgıları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1532 Aktif Öğrenme Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1533 Fen Eğitiminde Uluslar arası Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1534 İlköğretimde Çevre Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1535 Bilim Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1536 Nitel Araştırmalara Giriş 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1537 Fen Eğitiminde Eylem Araştırması 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1538 Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1539 Fen Eğitiminde Öğrenme Teorileri 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1541 Fen Öğretiminde Duyuşsal Faktörler 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1543 Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1544 Bilimsel Yaratıcılık ve Fen Öğretiminde Geliştirilmesi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1546 Korunan Alanlar ve Eğitimsel Önemi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1547 Fen Eğitiminde İnsan ve Çevre 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1548 Fen Eğitiminde İngilizce-I 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1549 Fen Eğitiminde İngilizce -II 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1550 Fen Eğitimi Araştırmalarında Eğilimler 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1551 Fen Eğitimi İçin Pedagojik Alan Bilgisi ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (A.E) 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1552 Fen Eğitiminde Bilimin Doğası Öğretimi (A.E) 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1553 Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Öğretim Teknolojileri 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1554 Yapay Sinir Ağlarına Giriş 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1558 Fen Öğretiminde Çevrim İçi Öğrenme Ortamları Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1559 Fen Öğretiminde Felsefik Sorgulamalar 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1560 Okuldışı Fen Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1561 Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1564 Bütünleşik Fen Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1565 Fen Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1566 Fen BilimleriEğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1567 Fen Bilimleri Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1570 Fen Eğitiminde Fizik 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1571 Fen Eğitiminde Kimya 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1572 Fen Eğitiminde Biyoloji 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1573 Fen Eğitiminde Özel Öğretim Metodları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1574 Fen Konularında Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1575 STEM Okur Yazarlığı ve Eğitsel Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1576 Okullarda Çevre Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE1577 Fen Eğitiminde Robotik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 304
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40619