Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04SBÖ1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04SBÖ1500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 5
04SBÖ1502 Araştırma Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 6
04SBÖ1504 Tarih Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 6
04SBÖ1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04SBÖ1503 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SBÖ1505 Coğrafya Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SBÖ1506 Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme ve Test Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1507 Vatandaşlık Bilgisi Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1508 Tarihi Coğrafya 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1509 Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Temel Disiplinler 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1510 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1511 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Stratejiler 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1512 Sosyal Bilgilerde Program Hazırlama,Uygulama ve Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1513 Osmanlıca I 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1514 Osmanlıca II 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1515 Türk Dış Politikası 3+0+0 Seçmeli 6
04SBÖ1516 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1517 CBS’de Yüzey ve Mekânsal Analizler 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1518 Meslek Etiği 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1519 Değerler Eğitimi-I 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1520 Değerler Eğitimi-II 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1521 Çevre Eğitimi ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1522 Coğrafi Veri Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Bilgisayar Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1523 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemeleri 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1524 Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1525 Ders Kitabı Araştırmaları-I 3+0+0 Seçmeli 5
04SBÖ1526 Ders Kitabı Araştırmaları-II 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 143
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04SBÖ1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40622