Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (YL) (TEZSİZ) (İÖ) - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04BES0400 Danışmanlık 0+1+0 Seçmeli 2
04BES0702 Antrenman Bilgisi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0703 Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim Organizyon 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0705 Psikomotor Gelişim 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0706 Beden Eğitimi Öğretim İlke veYöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0707 Beden Eğitimi ve Sporda Performans Testleri 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0708 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0709 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0710 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0711 Sporda Egzersiz Recetesi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0712 İletişim Kuramları 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0713 Sporda Etik Değerler 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0714 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistiksel Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0715 Spor Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0716 Sosyo Kültürel Farlılıklar ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0717 Değerler ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0718 Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0719 Antrenman Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0720 Beden Eğitimi ve Sporun Tarihsel Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0721 Sporda Modern Pazarlama Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
04BES0722 Spor Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 122
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04BES0900 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40624