Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor (DR) - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04BES2400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04BES2500 Seminer I 0+0+0 Zorunlu 5
04BES2501 Seminer II 0+0+0 Zorunlu 5
04BES2601 İleri İstatistik Analizleri 3+0+0 Zorunlu 5
04BES2602 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde İleri Araştırma Teknikleri ve Etik 3+0+0 Zorunlu 7,5
04BES2700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04BES2800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
04YOK2601 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3+2+0 Zorunlu 7
04YÖK2600 Gelişim ve Öğrenme Kuramları 3+0+0 Zorunlu 7
04BES2604 Türk Beden Eğitimi ve   Spor Sisteminin Analizi  ve Uluslararası Karşılaştırmaları 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2605 Çağdaş Yönetim Teorileri 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2606 Spor Yönetimi ve İnsan  İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2607 Bos Zamanları Değerlendirme Açısından Beden Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2608 Sosyal Boyutuyla Spor Psikoloji 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2610 Yarışma Sporlarında  Psikolojik Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2612 Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2613 Spor Ekonomisi ve Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2614 Sporda Pazarlama ve Sponsorluk 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2615 Türk Kültüründe Beden  Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2616 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Sistemleri ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2619 Türk Milli Eğitimi ve Yükseköğretim Sisteminin Analizi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2620 Türkiye’de Eğitim Politikalar 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2621 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yapılandırmacı Paradigma ve Sınıf Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2622 Spor Eğitimi Bilimlerinde Özel Çalışmalar 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2623 Okul öncesi ve İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun öğretimi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2624 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları ve Sorunları 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2625 Sporda Fizyolojik  Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2626 Sporda Performans Ölçümü, Rapor yazma ve Değerlendirme Performance 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2627 Fiziksel Performansta  Ergojenik Yardımcılar ve  Doping 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2628 Beden eğitimi ve Sporda Sağlık Sorunları, Korunma ve İlk Yardım 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2629 Antrenman  Programlarının Hazırlanması ve  Uygulanması 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2630 Egzersizde Metabolik ve  Isı Adaptasyonu 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2631 Hareket Analizi ve Değerlendirilmesi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2632 Sporda Yaşam Kalitesi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2633 Herkes İçin Egzersiz 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2634 Sporun Toplumsal Boyutları 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2635 Egzersiz ve Spor Bilimlerinde Veri Analizi ve Raporlama 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2636 İleri Antrenman Bilimi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2637 Sporda Meslek Etiği 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2638 Grup Dinamiği ve Liderlik 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2639 Spor Bilimlerinde İleri Akademik Yazma ve Proje Hazırlama 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2640 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Pedagojik Olaylar 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2641 Kuvvet Antrenmanına Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 7,5
04BES2642 Sporda Hizmet Kalitesi ve Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
04BES2643 Toplumsal Boyutlarıyla Spor 3+0+0 Seçmeli 6
04BES2644 Spor Eğitiminde Öğretim Modelleri ve Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 339,5
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04BES2900 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40625