Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Müzik Eğitimi Doktora Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04MZE2400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04MZE2500 Seminer-I 0+0+0 Zorunlu 6
04MZE2501 Seminer-II 0+0+0 Zorunlu 6
04MZE2634 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
04MZE2700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04MZE2800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
04MZE2602 Bireysel Çalgı -I(Keman, Viyolonsel, Piyano, Şan, Flüt, Viyola) 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2603 Müziksel Gelişim ve Öğrenme 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2604 Seslendirme Yorumlama (Keman, Viyolonsel, Piyano, Şan, Flüt, Viyola) 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2605 Karşılaştırmalı Müzik Eğitimi Programları 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2606 Bireysel Çalgı -II (Keman, Viyolonsel, Piyano, Şan, Flüt, Viyola) 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2607 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Analitik İnceleme 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2608 Oda Müziği 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2609 Müzik Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2610 Etüt Çözümleme 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2611 Sesin Kullanılması Eğitimi ve Korunması 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2612 Çalgı Performansının Fizyolojik Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2614 Şan Eğitiminde Performansa Yönelik Literatür İnceleme 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2615 Eşlik-II 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2616 Keman Eğitiminde Suzuki Metodu 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2617 Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2619 İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2620 Müzik Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2621 Karşılaştırmalı Müzik Eğitimi Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2622 Eşlik-I 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2623 Müziksel İşitme Yazma Teknikleri ve Öğretim Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2624 Müzik Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2625 Müzik Eğitiminde Program Çözümleme Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2626 Piyano Eserlerinin Yorumlanmasında Performans ve Stil 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2627 Çalgı Eğitiminde Performansın Ölçülmesi 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2628 Üflemeli Çalgılar Eğitiminde Metod Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2629 Karşılaştırmalı Dünya Müzikleri 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2631 Müzik ve Simülasyon 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2632 Viyolonsel Eğitiminde Suzuki Metodu 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2633 Müzik Eğitimi Alan Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2635 İlerici Armonisi ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
04MZE2636 Müzik Eğitiminde Psikolojik Testler 3+0+0 Seçmeli 6
04YOK2600 Gelişim ve Öğrenme Kuramları 3+0+0 Seçmeli 7
04YOK2601 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3+2+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 248
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04MZE2900 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40627