Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04BHP2105 Program Geliştirmenin Psikolojik Temelleri (Bilimsel Hazırlık) 3+0+0 Zorunlu 6
04BHP2109 Bilimsel Rapor Yazma ve Etik (Bilimsel Hazırlık) 3+0+0 Zorunlu 6
04BHP2113 Eğitimde Program Geliştirmenin Tarihi, Felsefi ve Sosyal Temelleri (Bilimsel Hazırlık) 3+0+0 Zorunlu 6
04EPÖ1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04EPÖ1500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 5
04EPÖ1524 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
04EPÖ1536 Eğitimde Program Değerlendirme 3+0+0 Zorunlu 6
04EPÖ1537 Eğitimde Program Geliştirme 3+0+0 Zorunlu 6
04EPÖ1540 Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları 3+0+0 Zorunlu 6
04EPÖ1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04EPÖ1506 Öğrenme Kuramları ve Modelleri 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1512 Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Programları 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1513 Okuma ve Yazma Programları 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1514 Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1516 Karşılaştırmalı Eğitim 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1519 Program Geliştirmede Alan Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1520 Türkiye’de Öğretmen Sorunları 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1521 Vatandaşlık Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1522 İlköğretimde Yabancı Dil Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1523 Alternatif Eğitim Yaklaşımı ve Modelleri 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1525 Öğretim Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ1526 Veri Toplama Aracı Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ1528 Nicel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ1529 Program Geliştirme Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ1530 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ1531 Türk Eğitim Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ1532 Mesleki Gelişim Programları 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ1533 Değerler Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ1534 Yapısal Eşitlik Modelleri 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1535 Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 5
04EPÖ1538 Nitel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ1539 Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 175
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04EPÖ1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40629