Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04EYT1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04EYT1500 Seminer 0+2+0 Zorunlu 5,5
04EYT1502 Eğitimde Araştırma Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5,5
04EYT1503 Eğitim Yönetimi ve Denetimi 3+0+0 Zorunlu 5,5
04EYT1505 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3+0+0 Zorunlu 5,5
04EYT1521 Bilgisayar Destekli Eğitim İstatistiği 3+2+0 Zorunlu 7
04EYT1523 Bilimsel Etik ve Akademik Yazın 3+0+0 Zorunlu 5,5
04EYT1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04EYT1506 Örgütsel Davranış 3+0+0 Seçmeli 5,5
04EYT1509 Yönetim Kuramları 3+0+0 Seçmeli 5,5
04EYT1513 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5,5
04EYT1514 Küreselleşme ve Eğitim 3+0+0 Seçmeli 5,5
04EYT1515 Okul Yönetiminde Liderlik 3+0+0 Seçmeli 6
04EYT1516 Eğitim ve Kalkınma 3+0+0 Seçmeli 6
04EYT1517 Eğitim ve Yönetim Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
04EYT1519 Yönetimde İnsan İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
04EYT1522 Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04EYT1524 Ölçek Geliştirme ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 5
04EYT1525 İleri İstatistik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
04EYT1526 Yapısal Eşitlik Modelleri 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 109,5
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04EYT1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40630