Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04RPD1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04RPD1500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 5
04RPD1503 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması 2+2+0 Zorunlu 6
04RPD1504 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Zorunlu 5
04RPD1505 Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları I 2+2+0 Zorunlu 5
04RPD1506 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması 1+4+0 Zorunlu 6
04RPD1523 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 5
04RPD1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04RPD1507 Evlilik ve Aile Danışmanlığı 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1508 Psikopatoloji 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1509 Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları II 2+2+0 Seçmeli 3
04RPD1510 Kariyer Danışmanlığı ve Uygulaması 2+2+0 Seçmeli 3
04RPD1511 Örgüt Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1512 Toplantı ve Zaman Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1513 Test Geliştirme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1514 Çocuğu Tanıma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1515 Psikodrama I 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1516 Psikodrama II 2+2+0 Seçmeli 3
04RPD1517 Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1518 Bilişsel Davranışçı Kuramlar ve Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1519 Okullarda Rehberlik ve Psikolojık Danışmanlık 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1520 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Konsültasyon 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1521 Öğrenme ve Gelişimde Kültürel Persfektifler 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1522 Motivasyon ve Öğrenme Kuramları 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1524 Çocuk ve Ergenlerle Yas Danışmanlığı 3+0+0 Seçmeli 4
04RPD1525 Krize Müdahale ve Kriz Psikolojik Danışmanlığı 3+0+0 Seçmeli 3
04RPD1526 Çok Kültürlü Psikolojik Danışma 3+0+0 Seçmeli 4
04RPD1527 Gestalt Terapi Yaklaşımı ve Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 4
04RPD1528 Akademik Yazma Becerileri 3+0+0 Seçmeli 5
04RPD1529 Uygulamalı İleri Veri Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 5
04RPD1530 Yapısal Eşitlik Modelleri 3+0+0 Seçmeli 5
04RPD1531 Pozitif Psikoloji 3+0+0 Seçmeli 3
Toplam AKTS 121
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04RPD1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40632