Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04BHP26200 Eğitimde Program Geliştirme (Bilimsel Hazırlık) 3+0+0 Zorunlu 6
04BHP26201 Eğitimde Program Değerlendirme (Bilimsel Hazırlık) 3+0+0 Zorunlu 6
04BHP26202 Eğitimde Program Geliştirmenin Temelleri (Bilimsel Hazırlık) 3+0+0 Zorunlu 6
04EPÖ2400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04EPÖ2500 Seminer I 0+0+0 Zorunlu 7,5
04EPÖ2501 Seminer II 0+0+0 Zorunlu 7,5
04EPÖ2602 Program Değerlendirme Modelleri ve Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EPÖ2603 Program Geliştirme Modelleri 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EPÖ2604 Program Geliştirme Modelleri ve Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EPÖ2624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EPÖ2625 Öğretme-Öğrenme Kuramları ve Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EPÖ2700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04EPÖ2601 Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Yaklaşımlar ve Bilimsel Etik 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2605 Eğitim Programlarında İdeoloji ve Felsefe 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2606 Düşünme Biçimleri ve Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2607 Öğretim Tasarım Modelleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2608 Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2609 Bilimsel Araştırma Sürecinde Nitel Yaklaşımlar ve Yayın Etiği 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2610 Öğrenme Öğretme Süreçlerinin Kuramsal Temelleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2611 Program Geliştirmede İhtiyaç Analizi Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2612 Öğretim Tasarım Modelleri ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2613 Karşılaştırmalı Eğitim Programlarının İncelenmesi 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2614 Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2615 Eğitimde Çağdaş Akımlar 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2616 Yüksek Öğretimin Geleneksel ve Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2617 Eğitimin Sosyal, Kültürel ve Tarihi Özellikleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2618 Türk Eğitiminin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2619 Bilgisayarda İleri İstatistik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2620 Eğitim Politikaları Eğitim Programı ve Öğretim 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2621 Eğitim Programlarına Yönelik Nitel Araştırma Paradigmaları 3+0+0 Seçmeli 6
04EPÖ2622 Eğitimde Nitelik Geliştirme Arayışları (Akreditasyon) 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EPÖ2623 Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 7,5
Toplam AKTS 227
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04EPÖ2800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04EPÖ2900 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40633