Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04OKE1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04OKE1500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 5
04OKE1502 Eğitimde Araştırma Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 6
04OKE1503 O.Ö. D. Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 6
04OKE1504 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
04OKE1516 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Kuramları 3+0+0 Zorunlu 6
04OKE1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04OKE1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
04OKE1505 Okulöncesi Dönemde Entegrasyon 3+0+0 Seçmeli 6
04OKE1507 O.Ö.E de Prog. Geliştirme ve Öğrenme Ort. Düzenlen. 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1508 O.Ö.E de Yaratıcılık Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1510 Okulöncesi Dönemde Yaratıcı Drama 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1511 Okul Öncesi Dönemde Kavram Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1512 Anne-Baba Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1513 Okul Öncersi Dönemde Uyum Sorunları 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1514 Üstün Zekalı Çocuklar 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1515 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1517 Erken Çocukluk Döneminde Fen eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1518 Okul Öncesi Matematik Programı 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1519 Erken Çocukluk Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 5
04OKE1520 Erken Dönemde Duyu Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 126
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40634