Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04SNF1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04SNF1500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 5
04SNF1503 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 6
04SNF1504 İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi 3+0+0 Zorunlu 6
04SNF1505 Bilgisayarlı Eğitim İstatistiği 2+2+0 Zorunlu 6
04SNF1541 Eğitimde Araştırma Teknikleri ve Araştırma Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
04SNF1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04SNF1508 Çocuk Gelişimi ve Çocuğu Tanıma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1509 Sınıf Öğretmenliğinde Türkçe Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1510 İnsan Hakları ve Barış Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1511 Kaynaştırma Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1514 Çevre Eğitimi ve Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 6
04SNF1516 Okul Yönetimi ve Denetimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1517 İlk Okuma Yazma Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1518 Öğretimde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 2+2+0 Seçmeli 6
04SNF1519 Sınıf Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1520 Çocuk Edebiyatı 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1521 Eğitici Drama ve Uygulamaları 2+0+0 Seçmeli 6
04SNF1524 Yurttaşlık Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 6
04SNF1526 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Niteliğini Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1527 İlköğretimde Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1529 Toplumsal Kalkınma ve Eğitim 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1530 Sınıf Öğretmenliğinde Süreç Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1531 Matematik Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1532 Kimya Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1533 Laboratuar Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1534 İlköğretimde Matematik Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1535 Matematik Eğitiminde Teoriler 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1536 Ölçek Geliştirme ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1537 Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1538 Dil Edinimi ve Türkçe Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1542 Eğitimde Öz-Düzenleyici Öğrenme 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF1543 Temel Eğitimde Blok Tabanlı Kodlama Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04SNF1544 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 197
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04SNF1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40635