Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sınıf Eğitimi Doktora Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04SNF2400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04SNF2500 Seminer I 0+0+0 Zorunlu 5
04SNF2501 Seminer II 0+0+0 Zorunlu 5
04SNF2601 İleri İstatistik Analizleri 3+0+0 Zorunlu 7
04SNF2631 İlkokul Programları 3+0+0 Zorunlu 7
04SNF2632 Eğitimde İleri Araştırma Teknikleri ve Araştırma Etiği 3+0+0 Zorunlu 7
04SNF2700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04SNF2800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
04SNF2603 Çocuğu Tanıma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2604 Okuma ve Yazmada Değerlendirme Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2605 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavramlar ve Değişimler 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2606 İlköğretimde Çevre Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2607 İlköğretimde Yönetsel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2608 Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2609 Öğrenme Kuramları 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2610 Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2611 Sınıf Öğretmenliğinde Rehberlik Hizmetleri 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2612 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim ve Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2614 Çok Kültürlü Eğitim 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2615 Sınıfta Kaynaştırma Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2616 İlköğretime Hazırlık 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2617 Barış Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2618 Türkiye’de Toplumsal Farklılaşma, Bütünleşme ve Eğitime Etkileri 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2620 İlköğretimde Öğretim Tasarımı ve Teknoloji Entegrasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2621 Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2622 Test Geliştirme 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2623 Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2624 Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Geçerlik ve Güvenirlik 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2625 Edebi Metinlerde Tarih Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2626 Eğitimde Modernleşme 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2628 Dil Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2629 Değerler Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2630 Yapılandırmacı Yaklaşım Temelli Hayat Bilgisi 3+0+0 Seçmeli 6
04SNF2633 Uygulamalı Çevre Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04SNF2634 Çocuklara Yönelik Yazılan Edebi Metinlerin İncelenmesi 2+2+0 Seçmeli 6
04SNF2635 Dil Becerilerine Genel Bir Bakış 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 228
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04SNF2900 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40636