Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04ELT1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04ELT1500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 5
04ELT1502 Araştırma Yöntemleri I 3+0+0 Zorunlu 6
04ELT1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04ELT1501 İkinci Dil Edinimi 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1503 Dil Becerilerinin Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1504 Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilim 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1506 Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1507 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1509 Ruh Dilbilim 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1513 İngilizce Öğretiminde Özel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1514 İngiliz Dili Çalışmaları 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1515 İngilizce Edebi Metin İncelemesi 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1516 Dil Öğretmeni Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1517 Küresel İngilizceler ve Dil Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
04ELT1518 Dil Eğitimi Araştırmalarında İstatiksel Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 91
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04ELT1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40637