Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / İlk ve Acil Yardım - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
19101 Anatomi 2+0+0 Zorunlu 3
19103 Fizyoloji 2+0+0 Zorunlu 3
19105 Tıbbi Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 3
19107 Vücut Geliştirme I 0+2+0 Zorunlu 2
19109 Acil Hasta Bakımı I 4+0+0 Zorunlu 6
19111 Acil Sağlık Hizmetleri I 2+0+0 Zorunlu 3
19113 Mesleki Uygulamalara Giriş I 4+0+0 Zorunlu 4
19115 Yabancı Dil I (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
[G] 211GS Seçmeli Dersler-I (2 Ders Seçiniz) 2+0+0 Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
19102 Farmakoloji 2+0+0 Zorunlu 3
19104 Vücut Geliştirme II 0+2+0 Zorunlu 2
19106 Acil Hasta Bakımı II 4+0+0 Zorunlu 6
19108 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları I 4+0+0 Zorunlu 5
19110 Acil Sağlık Hizmetleri II 2+0+0 Zorunlu 2
19116 Yabancı Dil II (İngilizce) 2+0+0 Zorunlu 2
20112 Hastalıklar Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 3
20114 Mesleki Uygulamalara Giriş II 2+0+0 Zorunlu 3
19118 Yönlendirilmiş Çalışma I 2+0+0 Seçmeli 2
19120 Güzel Sanatlar II 2+0+0 Seçmeli 2
19124 Temel Biyoistatistik 2+0+0 Seçmeli 2
19126 Sağlıkta Araştırma Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
19128 Mesleki Matematiğe Giriş 2+0+0 Seçmeli 2
20122 Girişimcilik 2+1+0 Seçmeli 3
21130 Afet ve Acil Durum Psikolojisi 2+0+0 Seçmeli 2
21132 Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları 2+0+0 Seçmeli 2
21134 İşaret Dili II 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 45
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
19207 İleri Yaşam Desteği Uygulamaları II 4+0+0 Zorunlu 7
19225 Travma 4+0+0 Zorunlu 6
19229 Vücut Geliştirme III 0+2+0 Zorunlu 2
19235 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 3
21227 Acil Hasta Bakımı III 2+2+0 Zorunlu 8
19211 Yönlendirilmiş Çalışma II 2+0+0 Seçmeli 2
19213 Halk Sağlığı 2+0+0 Seçmeli 2
19217 Kriminoloji 2+0+0 Seçmeli 2
19219 Meslek Etiği 2+0+0 Seçmeli 2
19221 Sunum Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 2
19223 Mesleki Matematik 2+0+0 Seçmeli 2
21225 Gönüllülük Çalışmaları 2+1+0 Seçmeli 4
21229 Sağlık Politikaları 2+0+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 44
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
19212 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 4+0+0 Zorunlu 4
19214 Türk Dili 4+0+0 Zorunlu 4
21206 İşletmede Mesleki Eğitim 5+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 30
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40656