Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen Bilgisi Eğitimi (DR) - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04FBE2400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04FBE2500 Seminer I 0+0+0 Zorunlu 5
04FBE2501 Seminer II 0+0+0 Zorunlu 5
04FBE2601 Eğitimde İleri Araştırma Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 7
04FBE2602 İleri İstatistik Analizleri 3+0+0 Zorunlu 7
04FBE2603 Bilimsel Araştırmalarda Etik 3+0+0 Zorunlu 7
04FBE2700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04FBE2604 Çevre Kirliliği ve Kontrolü 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2605 Fen Öğretmeni Yetiştirme Programları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2606 Fen Eğitimi için Pedagojik Alan Bilgisi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2612 Çevre Bilimi ve Çevre Sağlığı Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2615 Fen Eğitimi Literatürünün Eleştirel İncelenmesi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2616 Argümantasyonun Fen Eğitiminde Kullanımı 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2619 Öğrenme Kuramları ve Eğitimde Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2622 Fen Sınıflarında Alternatif Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2624 Fen Eğitiminde Üst Düzey Düşünme Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2625 Fen Öğretimi Materyali Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2626 Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerileri 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2627 Fen Öğretiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2629 Fen Bilimleri Eğitiminde Araştırma Ve Literatür Analizi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2630 Fen Öğretiminde Proje Hazırlama 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2631 Fen Eğitiminde Bilimin Doğası 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2632 Fen Eğitiminde Kavram Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2633 Çevre Eğitimi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2634 STEM’in Doğası ve Eğitim Ortamına Entegrasyon Süreci 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2635 İleri Çevre Eğitimi 3+1+0 Seçmeli 5
04FBE2636 Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2637 Karma Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 5
04FBE2638 Yaşam Becerileri Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 149
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04FBE2900 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04FBE2800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40675