Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Doktora - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04EYT2400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04EYT2500 Seminer I 0+0+0 Zorunlu 7,5
04EYT2501 Seminer II 0+0+0 Zorunlu 7,5
04EYT2601 Bilimsel Araştırma Yaklaşımları ve Bilimsel Etik 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EYT2602 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EYT2603 Yönetim ve Liderlik 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EYT2604 Eğitimde İleri İstatistik Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EYT2605 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EYT2606 Toplumsal Kalkınma ve Eğitim 3+0+0 Zorunlu 7,5
04EYT2700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04EYT2607 Eğitimin Tarihsel ve İdeolojik Temelleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EYT2608 Alternatif Okul Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EYT2609 Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EYT2611 Eğitim Kurumlarında Ahlaki Karar Verme 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EYT2612 Eğitim Örgütlerinde Değişim 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EYT2613 Eğitimde Yönetsel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 7,5
04EYT2614 Yönetim Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 7,5
Toplam AKTS 120,5
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04EYT2900 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04EYT2800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
Seçmeli Dersleri Göster SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40680