Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(DR) - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04RPD2400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04RPD2500 Seminer I 0+0+0 Zorunlu 4
04RPD2501 Seminer II 0+0+0 Zorunlu 4
04RPD2601 İleri Bireyle Psikolojik Danışma Kuram, Yaklaşım ve Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 7
04RPD2602 Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 7
04RPD2603 İleri Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 7
04RPD2604 Kriz Danışmanlığı Kuram ve Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 7
04RPD2605 İleri Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 10
04RPD2627 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2+2+0 Zorunlu 7
04RPD2700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04RPD2606 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2607 Çift ve Aile Danışmanlığı Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2608 Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2609 Gestalt Terapi ve Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2610 Psikolojik Danışmada Süpervizyon 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2611 Yaşlılarda Psikolojik Danışma 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2612 Kısa Süreli Psikolojik Danışma Kuramları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2613 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Ölçek Geliştirme 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2614 Çocuk ve Ergen Psikopatolojisi 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2615 Kariyer Gelişimi Müdahaleleri 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2616 Nitel Araştırma Teknikleri 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2617 Oyun Terapileri Kuram ve Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2618 Kayıp ve Yas Psikolojik Danışmanlığı 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2619 Pozitif Psikoloji 3+0+0 Seçmeli 4
04RPD2620 Çocuk ve Ergenlerde Riskli Davranışlar: Önleme ve Müdahale 3+0+0 Seçmeli 4
04RPD2621 Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 4
04RPD2622 Psikodrama Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2623 Rehabilitasyon Alanında Psikolojik Danışma Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2624 Ruh Sağlığı Alanında Psikolojik Danışma Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2625 Psikolojik Danışmada Güncel Kuram Ve Uygulamaları 2+2+0 Seçmeli 4
04RPD2626 Yapısal Eşitlik Modelleri 3+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 145
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04RPD2900 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04RPD2800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40685