Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04MAT1400 Danışmanlık 0+1+0 Zorunlu 2
04MAT1500 Seminer 0+0+0 Zorunlu 5
04MAT1502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 6
04MAT1503 Akademik Yazma Becerileri 3+0+0 Zorunlu 6
04MAT1504 Eğitimde Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 6
04MAT1505 Matematik Eğitiminde Güncel Araştırmalar 3+0+0 Zorunlu 6
04MAT1700 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
04MAT1506 Matematiğin Tarihi Gelişimi ve Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1507 Eğitimde Nitel Araştırmalar 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1508 Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1509 Ölçek Geliştirme ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1510 Türkiye'de ve Dünya’da Matematik Öğretim Programları 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1511 Sayıların Öğretimi ve Sayı Hissinin Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1512 Cebir Öğretimi ve Cebirsel Düşüncenin Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1513 Geometri ve Ölçme Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1514 İstatistik ve Olasılık Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1515 Eğitimde Matematiksel Modelleme 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1516 Matematik ve Yaşam 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1517 Matematik Eğitiminde Proje Hazırlama 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1518 Matematik Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1519 Matematik Eğitiminde Duyuşsal Alanlar 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1520 Matematik Eğitiminde Bilişsel Süreçler 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1521 Matematik Eğitiminde Karşılaşılan Öğrenme Zorlukları ve Kavram Yanılgıları 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1522 Matematik Eğitiminde Öz-Düzenleyici Öğrenme 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1523 Temel Matematiksel Kavramlar 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1524 Matematiksel Yazılımlar 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1525 Matris Teorisi 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1526 Lineer Cebir 3+0+0 Seçmeli 5
04MAT1527 Bilgisayar Cebir Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 147
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
04MAT1800 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 22
Toplam AKTS 22
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=40725