Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bologna Bilgi Sistemi
   
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi

 
 
Program Bilgileri
Fizik
Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)
Bölüm AKTS ve Erasmus Koordinatörü Doç.Dr. Fatma GÖDE
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi MF2
Tarihçe
Fizikte lisans programına 2010-2011 akademik yılında başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Fizikçi

Kabul Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime LYS (Öğrenci Seçme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.

Üst Kademeye Geçiş
Alanlarıyla ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik hayata katılabileceklerdir. Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili ileri düzeyde araştırma yapan, tasarımlar geliştirip uygulayabilen kuruluşlarda çalışarak kendilerini geliştirebilirler.

Mezuniyet Koşulları
VIII. Yarıyıl sonunda en az 152 kredilik ders almak, en az 2.00 (70/100) ağırlıklı genel not ortalaması tutturmak ve aldığı derslerden “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre başarılı sayılmak.
İstihdam Olanakları
Fabrikalarda üretim tekniklerinin geliştirilmesi alanlarında, TAEK, DSİ, KGM gibi kamu kurum ve kuruluşları ile ASELSAN, SAGE vb kurumlarda üretim ve test alanlarında ve yüksek teknoloji gerektiren konularda proje-danışmanlık hizmeti veren özel sektör kuruluşlarında; medikal ve laboratuvar malzemeleri yapan ya da pazarlayan yerlerde istihdam olanağı bulacaklar ve alanlarıyla ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik hayata katılabileceklerdir

Ölçme ve Değerlendirme
Her bir öğrenci derslere, başvurulan çalışmalara, laboratuarlara, projelere, seminerlere, çalış taylara, mezuniyet projelerine ve kayıt olduğu dönemin diğer çalışmalarına katılmalıdır. Teorik derslerin en azından % 30.ve laboratuar çalışmalarının %.20.katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenci teorik derslerde gereken katılımları gösterdiği zaman, eğer ders sonradan tekrar alınacak ise bu ders için katılım zorunlu değildir. Sınavlar genelde yazılı şekildedir. Fakat dersin hocası ders bilgilendirme formunda belirtmek şartıyla, isterse sınavları, projeleri ve ödevleri sözlü şekilde yapabilir. Sınavlar derse giren hocalar tarafından yapılır ve düzenlenir. Mazeret sınavı, final sınavları bittikten sonra 15 gün içerisinde ilgili kurulun denetiminden ve kabulünden sonra belgelenmiş özür belgeleriyle öğrencilere yapılır.


İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR
 Copyright ©Proliz Yazılım