Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
 
Program Bilgileri
İnternet ve Ağ Teknolojileri
Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 45
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi YGS1
Tarihçe
İnternet ve Ağ Teknolojileri programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2015-2016 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Programda eğitim Gölhisar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi içerisinde Gölhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde devam etmektedir. İnternet ve Ağ Teknolojileri; şirketlerin Bilgi İşlem Bölümlerinde nitelikli eleman gereksiniminin karşılanması için teorik ve pratik bilgi ile donanımlı teknik eleman eğitimini amaçlayan, örgün öğretimde eğitim veren dört yarıyıllık bir meslek yüksekokulu programıdır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnternet ve Ağ Teknolojileri alanında "önlisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Üst Kademeye Geçiş
Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
İstihdam Olanakları
İnternet ve Ağ Teknolojileri programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; bilgisayar sektöründe, teknik servislerde ve işletmelerde istihdam edilirler. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, internet ve iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49-0 FF 0 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (CC) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (FD) ve (FF) aldıkları dersle başarısız sayılır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (CC) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.