Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
 
Program Bilgileri
İlk ve Acil Yardım
Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 65
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Tarihçe
Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar üzerine 27.08.2015 tarihinde kurulmuştur. Yüksekokulumuzda Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Dişçilik Hizmetleri Bölümü olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı I. öğretim ve II. öğretim diploma programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır. Yüksekokulumuza Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Anestezi Programı ile Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı için 2018-2019 Eğitim –Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren öğrenci alım teklifinde bulunulmuştur.
Kazanılan Derece
İlk ve Acil Yardım, Önlisans, İlk ve Acil Yardım Teknikeri Derecesi

Kabul Koşulları
Lise diplomasına sahip öğrenciler, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya ÖSYM’nin kabul ettiği belirli uluslar arası sınavlardan belirli başarıyı gösteren öğrencilerden, öğrencilerin tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde öğrenci olma hakkı kazanan aday, Üniversite tarafından ilan edilen süre içinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır.

Üst Kademeye Geçiş
Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır.
İstihdam Olanakları
Bu programdan mezun olanlar resmi ya da özel sağlık kuruluşlarının ilk ve acil yardım servislerinde veya Sağlık Bakanlığı 112 ambulans servisleri ya da özel ambulans işletmelerinde, Sağlık Teknikeri (paramedik) olarak çalışabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Programda ara sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), uygulama(lar) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemi yazılı sınav(lar), doğru-yanlış test(ler), kısa cevaplı test(ler), eşleştirmeli test(ler), sözlü sınav(lar), ödev(ler), proje(ler), performans görevi (Uygulama / Laboratuvar / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez) içerebilir. Bu bölüm, her bir ders için bireysel ders tanıtım sayfasında detaylı olarak açıklanmıştır. Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (G), ve (B) notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. (G), (K), (M) ve (B) harf notları ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; a) O derse kaydını yaptırmış olmak, b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak, c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak, d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur. Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır. Puan Harf Notu Katsayı Açıklama 90-100 AA 4,00 Başarılı 80-89 BA 3,50 Başarılı 80-84 BB 3,00 Başarılı 75-79 CB 2,50 Başarılı 70-74 CC 2,00 Başarılı 65-69 DC 1,50 Başarısız* 60-64 DD 1,00 Başarısız* 00-59 FD 0,50 Başarısız DZ FF 0,00 Başarısız *(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.00 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar. G: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarılı, K: Kredisiz ders, staj, endüstriye dayalı öğrenme, mesleğe uyum programı ve uygulamada başarısız, M: Muaf, B: Başarılı. AGNO’su 1.80’den az olan öğrenciler bir üst yarıyıldan ders alamaz.