Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
 
Program Bilgileri
Görsel İletişim Tasarımı
Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Erol ÇİTCİ
Bölüm AKTS ve Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülçin KARACA
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SÖZ
Tarihçe
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 14 Mart 2016 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Lisans Mezunu

Kabul Koşulları
Görsel İletişim Tasarımı programında öğrenim görebilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavda, sözel puan türünden yeterli puanı almış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir.

Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.
İstihdam Olanakları
En az 8 yarıyıllık öğrenim süreci sonunda mezunlarımızın, disiplinler arası sanat ve tasarım ortamı içinde 2 ve 3 boyutlu algıları gelişmiş, çoklu ortam nesneleri üretebilen, bu medyaların altında yatan teknolojileri bilen, tasarım yönetimi yetenekleri geliştirilmiş ve sıra dışı düşünme yetisine sahip tasarımcı nitelikleri ile mezun olmaları hedeflenmektedir. Basım ve yayın, ambalaj, sinema-tv sektörünün üretim aşamalarında, web tasarımından etkileşimli ortam tasarımına kadar çeşitli dijital medya alanlarında, reklam ve pazarlamada tasarımcı olarak çalışma olanağı bulabilen mezunlarımız, bunların yanı sıra yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direktör, üniversitelerin ilgili birimlerinde akademisyen ve ayrıca, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulaması'na İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne bağlı olarak, öğrenciler Lisans sürecinde iken ya da mezun olduktan sonra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'na katılıp, uygun koşullarda tamamladıklarında öğretmenlik mesleği için başvuru hakkı elde edebilmektedir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esaslar için daha ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla https://egitim.mehmetakif.edu.tr/pf/?page=mevzuat sayfası ziyaret edilebilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Tüm sınavlar ve diğer etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının %40’ı, yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınır. Ancak, final sınavı notunun 51'in altında olması durumunda başarı notu FD ve FF olarak verilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. Öğrenciler, bir dersin sınav haklarından yararlanmak için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde tanımlanan aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır; a) O derse kaydını yaptırmış olmak, b) Teorik derslerin % 70’ine katılmak, c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmak, d) Uygulamalarda başarılı olmak, verilen projeleri tamamlamış olmak zorunludur. Öğretim ve sınavla ilgili diğer konular Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bildirilmiştir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisans Programlarında 100'lük not sisteminden harfli not sistemine not dönüşümü aşağıdaki tablo esas alınarak yapılır. Puan Harf Notu Katsayı Açıklama 90-100 AA 4,00 Başarılı 85-89 BA 3,50 Başarılı 80-84 BB 3,00 Başarılı 75-79 CB 2,50 Başarılı 70-74 CC 2,00 Başarılı 65-69 DC 1,50 Başarısız* 60-64 DD 1,00 Başarısız* 01-59 FD 0,50 Başarısız 00.00 FF 0,00 Başarısız 00.00 DZ 0.00 Başarısız *(DC) veya (DD) notlarından birini alan öğrenciler ilgili öğretim yılında başarı notu ortalaması 2.00 ve üzerinde ise ilgili ders ya da derslerden başarılı sayılırlar. M: Muaf, B: Başarılı