Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
 
Program Bilgileri
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi SAY
Tarihçe
Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölümümüz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılmış ve aynı öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete başlamıştır. Bölümümüz 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 öğretim görevlisi kadrosuyla öğrenimini sürdürmektedir. Dersler Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda yapılmaktadır yapılmaktadır. Laboratuar dersleri içi 1 adet Bilgisayar Laboratuarı, 1 adet Elektronik Laboratuarı ve 1 adet 3D laboratuarı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri alanında lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları
Adayların programa kabul edilebilmesi için Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı merkezi sınavın Sayısal alanından yeterli puanı almış olması gereklidir.

Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bilim sınavını başarmaları koşuluyla alanları ile ilgili lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Bununla birlikte Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’ ne (TYYÇ) göre öğrencinin mezun olabilmesi için, hazırlık sınıfı hariç; en az, öğretim programındaki yarıyıl sayısının 30 ile çarpımı ya da yıl sayısının 60 ile çarpımı kadar AKTS kredisini almış olması gerekir.
İstihdam Olanakları
Bölümümüz ders içerikleri, programlama konulu derslerin yanısıra, derslerle ilişkin uygulama dersleri ile desteklenmiş ders programı sayesinde iş hayatında artık önemli bir yeri olan bilgisayar sistemlerini yönetecek ve bilgi teknolojilerine yön veren uzmanlık konularında uzman yetişterecek şekilde tarsarlanmıştır. Bölüm mezunların istihdam alanları bilgisayar mühendisliği mezunlarına hitap eden istihdam alanlarından daha geniş olacaktır. Bilgisayar donanımı ve yazılımı uygulamalarının geleceği parlak olan iş alanlarına dönüşmesi ve çesitli kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda idari veya mali uygulamalarda bilgisayar kullanımının her geçen gün yaygınlasmasıyla mezun olacak ögrencilerin iş sahalarının genişlemesine olanak sağlamaktadır. Bu durum programın önemli avantajlarından biridir. Ayrıca veri işleme ve hesaplama yeteneğine sahip birçok türden yeni elektronik cihazın ortaya çıkmasıyla yazılım ve donanım bilgisine sahip kişiler için iş kurma imkanlarının artmış olması da bir tercih sebebi olabilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ( seminer, kısa sınav, ödev) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmaların katkısı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60'dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için dönem not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. Ayrıca 7+1 eğitim planı ile bir dönem iş başında staj eğitimi zorunlu kılınarak öğrencilerin işbaşında uygulamalı olarak deneyim kazanması amaçlanmıştır. Mezuniyet koşulu için işbaşı stay eğitimininde tamamlanması zorunludur.