Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Bologna Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgi
 
Program Bilgileri
Bilgisayar Programcılığı
Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi KAMİL ÖZCAN
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 70
Staj Durumu Var
Mezuniyet Unvanı TEKNİKER
ÖSYM Tipi TYT
Tarihçe
Gölhisar Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı Programı; 2001–2002 eğitim-öğretim döneminde, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime başlamış, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla 2006 yılında kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı alanında "önlisans derecesi" almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Üst Kademeye Geçiş
Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
İstihdam Olanakları
Bilgisayar programcılığı mezunlarının çalışma alanları şöyle sıralanabilir. • İşletmelerde bilgisayar bakım ve onarım birimlerinde teknik eleman. • Hastaneler, Kamu kurumları ve diğer işletmelerde veri giriş elemanları. • Yazılım firmalarında yazılım destek elemanı. • Fabrikalarda Bilgi İşlem destek elemanı • Fabrika otomasyon sistemlerinde yardımcı teknik eleman.

Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49-0 FF 0 Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (CC) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (FD) ve (FF) aldıkları dersle başarısız sayılır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (CC) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.